O firmă de marketing și publicitate are ca principal obiect de activitate crearea de campanii de promovare pentru clienții săi. Acestea reprezintă setul de acțiuni de promovare destinate consumatorilor și sunt planificate în funcție de diferite tehnici de marketing specifice. Campaniile publicitare pot fi create de către o firmă specializată cu diferite scopuri: dezvoltarea conștientizării mărcii, consolidarea imaginii mărcii, creșterea vânzărilor unui produs, lansarea unei noi linii pe piață și poziționarea produsului în raport cu concurența.
În funcție de obiectivul care trebuie atins și de tipul de mesaj transmis, experții pot folosi strategii de marketing instituționale, pilot (de lansare), de imagine sau poziționare. Campaniile publicitare sunt mai eficiente decât răspândirea anunțurilor individuale, deoarece mesajele difuzate prin diferite mijloace media vizează un singur obiectiv. Cu toate acestea, condiția principală este ca acestea să fie coerente și coordonate.
Există mai multe strategii implementate de firmele de marketing și publicitate, iar cele mai des întâlnite sunt exploatarea prezenței unui testimonial sau recurgerea la un slogan anume, un element sonor sau standardizarea stilului mesajelor din punct de vedere grafic și lingvistic. Consumatorii au, de obicei, un nivel scăzut de atenție la mesajele publicitare, dar dacă acestea sunt bine ambalate și ating ținta țintă la momentul potrivit, ele reușesc să obțină efectele dorite încă de la început.
Uneori, campaniile de publicitate și marketing urmăresc să informeze publicul cu privire la existența unui produs, alteori țintesc să influențeze preferințele consumatorilor, în timp ce un alt tip promovează suma valorilor din spatele mărcii. Astfel, mesajele publicitare ale firmelor specializate în acest domeniu pot efectua una sau mai multe dintre următoarele funcții:
• Funcția de informare – Mesajul publicitar este rar prezentat ca informație pură și simplă, chiar dacă în anumite sectoare, cum ar fi tehnologia, caracteristicile unui produs pot fi determinante în alegerea finală. În orice caz, este important ca potențialul produsului și nevoia pe care acesta să o poată satisface sunt exprimate în mod clar.
• Funcția persuasivă – Este, fără îndoială, cea mai importantă funcție a limbajului publicitar, deoarece scopul final al oricărei campanii este acela de a face consumatorul să întreprindă unele acțiuni în direcția dorită de respectiva companie. Aici, imperativul apare adesea în reclame, iar tonul confidențial servește la reducerea distanțelor care separă brandul de consumator și a-i câștiga încrederea.
• Funcția de identitate – Uneori, companiile exploatează mediul publicitar pentru a construi o identitate solidă și ușor de recunoscută a mărcii. În acest caz, scopul este de a încuraja memoria individuală și colectivă și de a consolida gradul de conștientizare a mărcii. Funcția de identitate poate fi mai mult sau mai puțin evidentă în mesajul publicitar, dar este întotdeauna prezentă. De fapt, de la lansarea unei campanii de publicitate, o firmă din domeniu nu poate decât să influențeze percepția asupra mărcii respective.

Pentru a avea claritate în privința felului mesajului pe care dorește să-l dezvolte și despre ce reacție dorește să obțină din partea destinatarilor, este important ca o companie să planifice o strategie de succes care va reprezenta următorul pas spre atingerea scopului final. Pentru a crea o campanie publicitară de succes, este esențial să se creeze un plan de marketing, dar creativitatea ca scop în sine nu duce nicăieri dacă nu este susținută de o strategie valabilă.
• Analiza și definirea obiectivelor – În primul rând, este necesar să se cunoască în profunzime produsul, ținta, piața, care sunt nevoile de producție și obiectivele comerciale. De exemplu, se dorește să se crească gradul de conștientizare a brandului, crearea unor volume de vânzări imediate, fidelizarea clienților deja existenți sau atragerea unora noi?
• Crearea conținutului campaniei publicitare – Este faza creativă, în cursul căreia care sunt definite argumentele publicitare. Pentru a fi eficientă, firma de marketing trebuie să se concentreze pe un singur mesaj, iar acesta trebuie să fie ambalat diferit pentru a fi reutilizat în diferite forme de comunicare.
• Alegerea canalelor și metodelor de diseminare. – Următoarea etapă este alegerea canalelor care vor fi folosite pentru a transmite mesajul publicitar. Pentru a gestiona modul în care mesajul va fi diseminat (planificare media), este necesar să se țină seama de obiectivele, ținta și bugetul disponibil.
• Monitorizarea rezultatelor – Ultima etapă este cea de colectare a datelor pentru a înțelege dacă strategia adoptată a fost eficace sau nu. Acesta este, de asemenea, un pas important pentru evaluarea resurselor cheltuite și a returnării investițiilor efectuate în campanie.

O problemă care trebuie să fie analizată este alegerea canalelor de comunicare: de exemplu, este mai bine să se opteze pentru canalele online offline sau online ori ar trebui integrate cele două în același timp? Ar fi greșit să se generalizeze astfel de strategii, deoarece fiecare campanie este diferită în felul său. O sugestie întotdeauna valabilă este însă aceea de a reflecta asupra a două elemente: ținta și caracteristicile fiecărui mediu.

O firmă de marketing și publicitate are la dispoziție următoarele canale de comunicare a mesajelor sale:
• Televizorul – Duce la informarea unui public vast, are o putere emoțională definitorie, comunicarea este unidirecțională, nu permite diferențierea sau personalizarea mesajelor;
• Radioul – Permite atingerea unui obiectiv țintă situat în anumite zone geografice, acționează ca un motiv pentru ca și consumatorii să își amintească mesajul publicitar, are un cost redus în comparație cu alte forme de comunicare;
• Cinematograful – Permite diferențierea țintei în funcție de locația geografică, dar și crearea de spoturi unice și de angajament folosind tehnologii precum 3D, se adresează unui public mai modern și tânăr;
• Ziarele – Acestea ajung la un public larg și eterogen, duc la abordarea unei ținte specifice (reviste sectoriale), oferă o proximitate deosebită în ceea ce privește comunicarea, au o implicare redusă;
• Broșurile, pliantele, posterele – Acestea permit atingerea unui obiectiv vizat pe langă măsurarea cu ușurință a impactului mesajului publicitar și a rentabilității investiției, necesită un cost redus;
• Internetul – Este un mijloc de comunicare imediată, firmele pot vorbi în timp real cu publicul lor țintă, duce la un grad ridicat de implicare, comunicarea este bidirecțională, oferă instrumente de analiză aprofundată pentru a măsura efectele și rezultatele campaniei publicitare.

Succesul campaniei unei firme de marketing și publicitate depinde mult de capacitatea acesteia de a capta atenția consumatorului, de a-i menține interesul ridicat, de a face o dorință latentă să crească în el și apoi să-l împingă la acțiune în sensul dorit de companie. Astăzi, acest lucru se face în domeniul publicității prin exerciții creative și de imaginație, pe care le putem cataloga drept povestiri ale produsului într-un sens larg, făcând trimitere la toate aspectele legate de acesta și care definesc universul său de valori.
Există diferite strategii în publicitate ale firmelor care exploatează povestirea pentru a stimula emoțiile care, după cum știm, sunt o componentă strategică importantă în luarea deciziilor de cumpărare. Creativitatea, stilul, claritatea și simplitatea de conținut: acestea sunt ingredientele pentru a crea o idee eficientă și convingătoare în publicitate și care merge dincolo de mesajul postat pe stradă sau în reclamele difuzate la TV.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *